ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat beberapa asas yang melatar belakangi peraturan tersebut. Berikut asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang perlu anda ketahui dan pelajari lebih lanjut:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan  yang  baik,  yang meliputi:

a. kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
d. dapat dilaksanakan;
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f.  kejelasan rumusan; dan
g. keterbukaan.

asas pembentukan peraturan perundang undangan

 
Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:
a. pengayoman;
b. kemanusiaan;
c. kebangsaan;
d. kekeluargaan;
e. kenusantaraan;
f.  bhinneka tunggal ika;
g. keadilan;
h. kesamaan  kedudukan  dalam  hukum  dan pemerintahan;
i.  ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
j.  keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN"

Posting Komentar